Gosti iz Austrije lovili tehnikom bulentin šampjere.